23 Nov 2020 
Support Center » Knowledgebase » Waarop moet ik letten bij mijn deelname aan de Challenge?
 Waarop moet ik letten bij mijn deelname aan de Challenge?
Solution De Challenge of the Month is een door Belgiumdigital georganiseerde uitdaging, waarbij maandelijks een te fotograferen onderwerp wordt opgegeven.

De regels waaraan een inzending moet voldoen zijn als volgt:

(1) De foto moet binnen de opgegeven opdracht passen, maar ze kan naar eigen goeddunken en invulling worden gefotografeerd.
(2) De foto moet zijn gemaakt NADAT het opgegeven onderwerp bekend is gemaakt. Een foto uit je archief mag dus niet worden ingezonden.
(3) Beperkingen:
Maximale afmetingen 800x600 = 480.000 pixels of 600x800 = 480.000 pixels
Kleiner dan 250 KB en een JPEG-bestand.
Foto's in 'vierkant' formaat mogen worden aangeboden in 700 x700 = 490.000 pixels.
De afmeting van de langste zijde van de foto van uw deelname moet minimum 600 pixels groot zijn.
(4) De maximale bestandsgrootte bedraagt zoals gezegd 250 KB.
(5) De foto mag niet sterk worden bewerkt, er mogen bijvoorbeeld geen extra elementen worden toegevoegd (dus ook geen kaders, noch HDR foto's).
Standaardcorrecties (zoals kleine aanpassingen van belichting, kleur etc.) worden niet als sterke bewerkingen beschouwd en zijn dus toegestaan.
Het oordeel over al dan niet bewerkt zijn berust echter ten allen tijde bij de validator
(6) De EXIF-data van de foto zijn altijd opvraagbaar door de BD Crew en Challenge moderator.
(7) De foto mag niet aanstootgevend, beledigend of op andere wijze onwettelijk zijn
(8) Slechts één inzending per persoon, leden die onder verschillende gebruikersnamen meerdere foto's insturen zullen geweigerd worden in volgende challenges.
(9) De foto moet anoniem zijn. Dit wil o.a. zeggen dat er geen signatuur in de foto mag voorkomen en dat de foto niet elders op het forum of op andere forums mag getoond worden voor het bekendmaken van de resultaten.

De werkwijze is als volgt:
Aan het begin van elke maand wordt de nieuwe Challenge bekend gemaakt.
Deelnemers kunnen één foto inzenden (een eventuele nieuwe inzending vervangt de voorgaande, inclusief de al gegeven beoordelingen).

Alle forumleden kunnen aan elke ingezonden foto één waardering toekennen. Dit betreft een soort rapportcijfer van 1 tot en met 10.

Als je een foto erg goed vindt, dan geef je deze een hoog cijfer, als je een foto niet goed vindt, geef je deze een laag cijfer. Bedenk dat het dus niet de bedoeling is om met de cijfers 1 tot en met 10 een rangorde aan te geven. Als je een foto een 1 toekent omdat je deze het beste vindt (dus jouw nummer 1) dan benadeel je deze foto slechts aangezien het gemiddelde rapportcijfer de uiteindelijke rangorde bepaalt.

Naast het toekennen van een cijfer is het mogelijk commentaar (of vragen) bij een foto te plaatsen. Ook voor deze commentaren geldt dat ze in de "geest van BD" dienen te worden opgesteld. Eén week voor de sluitingsdatum van de challenge sluit de inzendingstermijn voor de huidige challenge. Er kunnen dan geen nieuwe foto's worden ingezonden, maar wel cijfers worden toegekend of commentaar gegeven.

Tot slot:
De termen challenge, opdracht, uitdaging, winnaar, winnares, gemiddelde rapportcijfer en het feit dat er zelfs een prijs aan is verbonden, betekenen niet dat we deze Challenge-of-the-Month als een echte competitie zien.
Deze Challenge is op verzoek van de forumleden gerealiseerd en we verwachten dan ook een respectvolle deelname en behandeling ervan.

De moderator van dit forum en de BD-crew hebben het recht om personen bij ernstig misbruik uit te sluiten van verdere deelname aan toekomstige challenges.


Article Details
Article ID: 10
Created On: 02 Jul 2008 08:34

 This answer was helpful  This answer was not helpful

 Back
 Login  
Username:
Password:
Remember Me:
 
 Search
 Article Options
Home | Knowledgebase | Downloads
Language:

Help Desk Software by Kayako eSupport v3.30.02