23 Nov 2020 
Support Center » Knowledgebase » Gebruik Flitsset
 Gebruik Flitsset
Solution Uitleenvoorwaarden BD-Studioflitsset


1- De BD-Studioflitsset is eigendom van Belgiumdigital VZW en kan door haar betalende leden gebruikt worden voor een vastgestelde periode.

2- De BD-Studioflitsset mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Leden mogen de flitsset niet verder uitlenen aan derden.

3- De VZW-leden kunnen hun recht niet opeisen om de BD-Studioflitsset te gebruiken. Indien door omstandigheden de flitsset niet beschikbaar is op een afgesproken datum en afhaalplaats, is Belgiumdigital VZW niet verplicht een andere flitsset ter beschikking te stellen.

4- De Raad van Bestuur van Belgiumdigital VZW kan zonder opgave van redenen bepaalde leden de toestemming weigeren voor het gebruik van de BD-Studioflitsset.

5- Het gebruik van de BD-Studioflitsset is op eigen risico. De Raad van Bestuur zal geen aansprakelijkheid aanvaarden bij eventuele ongevallen of schade die het gevolg zijn van het gebruik van de flitsset.

6- Voor het gebruik van de BD-Studioflitsset zal een borgsom van €250 en een onkostenvergoeding van €15/week gevraagd worden.

7- Na het inleveren van de flitsset zal deze gecontroleerd worden op volledigheid en werking. Om deze controle te vergemakkelijken is een checklist voorzien bij de flitsset zodat de VZW-leden snel kunnen nazien of alle flitssetonderdelen aanwezig zijn.

8- Indien schade wordt vastgesteld en/of indien onderdelen ontbreken zal de borgsom ingehouden worden. Als er ernstige vermoedens zijn van kwaad opzet zal overwogen worden of een klacht bij de politiediensten moet worden ingediend.

9- Bij het vaststellen van een defect tijdens het gebruik van de BD-Studioflitsset dient de verantwoordelijke voor de flitsset zo snel mogelijk via PM en mail op de hoogte te worden gebracht.

10- Indien de gebruiker diefstal constateert van de flitsset of onderdelen van deze flitsset, dient deze gebruiker binnen 24 uur een klacht in te dienen bij de politiediensten. De verantwoordelijke voor de flitsset (Hesy) moet zo snel mogelijk via PM op de hoogte worden gebracht.

11- Accidentele schade toegebracht aan de flitsset tijdens het gebruik kan vergoed worden door de familiale verzekering van het vzw-lid indien van toepassing. Als tussenkomst van een verzekering onmogelijk blijkt, zullen de herstellings- of vervangkosten doorgerekend worden aan het VZW-lid.

12- Het niet tijdig terug inleveren van de BD-Studioflitsset op de voorziene plaats en datum heeft tot gevolg dat het VZW-lid gedurende één jaar geen gebruik meer mag maken van deze flitsset. Voor het overschrijden van de uitleenperiode zal €15 extra worden aangerekend per begonnen week.

13- De BD-Studioflitsset mag enkel binnenhuis gebruikt worden, op een stabiele, vlakke en droge ondergrond om beschadigingen te vermijden.

14- De maximale uitleenperiode bedraagt één week.

15- Bij het ophalen van de BD-Studioflitsset zal een copy van de identiteitskaart gevraagd worden en moet een document ondertekend worden waaruit blijkt dat de gebruiker zich akkoord verklaart met deze voorwaarden.

16- De flitsset zal op verscheidene plaatsen in de loop van het jaar kunnen afgehaald worden (voor meer informatie contacteer Hesy).

17- Wat omvat deze set?
3 stuks Elinchrom Compact Style 600 RX flitskoppen (600ws)
synchro kabel 5 meter
IR Sync transmitter (trigger op flashvoetje camera)
Skyport transmitter
2 x Skyport RX reciever
Chimera Pro II Bank Medium 90 x 120 cm softbox
Chimera speedring
Grid set 21, basic (Standaard refector, 20° en 30° grid)
Umbrella reflector 16 cm 90°
Professional Umbrella 85cm white refl.
2 stuks Manfrotto 004 B Stand statieven
Manfrotto Boom statief
Latigid tas voor compacts
Latigid tas voor stands
2 reserve Halolux Compact modelleerlampen
Flitsmeter Seconic L358


Article Details
Article ID: 30
Created On: 06 Oct 2008 21:50

 This answer was helpful  This answer was not helpful

 Back
 Login  
Username:
Password:
Remember Me:
 
 Search
 Article Options
Home | Knowledgebase | Downloads
Language:

Help Desk Software by Kayako eSupport v3.30.02